<-----------------------------Mailchimp---------------------------------------------> <-------------------------------------------------------------------------->
Waterlife Ph 7,2 Buffer Stabilisator 160 G

Waterlife Ph 7,2 Buffer Stabilisator 160 G

Stabiliserar pH och hårdhet på kranvattnet för fiskar och växter som vill ha neutralt vatten. När rätt mängd buffert har tillsatts stabiliseras pH-värdet på 7,2. Säkert att använda!

Artikelnummer

GIB252000

Beskrivning

När bufferten landat på 7,2 tillåter den bara en tiondel i

avvikelse 7,1 eller 7,3 och börjar åter att jobba upp eller ner

pH till 7,2.

Dosering Nystart: Tillsätt två teskedar till 100liter vatten som

löses upp i en kopp med varmt vatten.

Dosering vid varje delvattenbyte: Tillsätt en tesked till 100 liter vatten som löses upp i en kopp med varmt vatten.

160gr behandlar mellan 360 till 3200 liter vatten beroende på vattnets kemiska värden.

Observera i områden med hårt vatten bör doseringen ökas, mät pH värdet efter ca en timma och är pH värdet inte på 7,2 tillsätt mer buffert , upprepa tills pH värdet är på 7,2 En vit fällning kan

uppstå , detta är utfällt Kalcium/mineraler från vattnet, dessa är ofarliga för fisken.

Varför använda pH buffer 7,2 ? Argument:

* PH-värdet är ett av det viktigaste vattenvärdena i akvariet, PH skall hållas så jämnt som möjligt.

* 85 till 90% av alla akvarier innehåller sällskapsfiskar = PH 7,2

* Bäst är att låsa PH värdet med Waterlife buffert 7,2 för att uppnå jämnt värde över tiden.

* PH för biotopakvarier eller odling ställer man in efter den art eller biotop man eftersträvar, För sällskapsakvarium 7,2

* Rätt PH värde och jämnt PH värde gör så att fiskar inte blir stressade och blir sjuka lika lätt och låser man sitt PH värde med Waterlife buffert 7,2 så riskerar man inte PH fall med fiskdöd som följd.

Leverantör

Namn

Gibbon

Lev. artikelnummer

252000

Hund
Katt
Smådjur
Fågel
Reptil