<-----------------------------Mailchimp---------------------------------------------> <-------------------------------------------------------------------------->
Easylife Aquamaker Vattenberedning 250ml

Easylife Aquamaker Vattenberedning 250ml

Easylife Aquamaker är ett preparat som bereder aggressivt kranvatten omedelbart lämpligt för sötvattens och saltvattensakvarium.

Artikelnummer

GIB259131

Beskrivning

Easylife Aquamaker är ett preparat som bereder aggressivt kranvatten omedelbart lämpligt för sötvattens och saltvattensakvarium.

Säker för fisk , växter , sniglar , räkor , koraller och biofilter.

Till saltvattens akvarium behöver skummaren ej stängas av.

Minskar stress och skyddar fiskens slemskikt och gälar.

Eliminerar och tar bort klor , kloramin , ammoniak , tungmetaller , nitrit & nitrat

Dosering: 10ml per 50 liter vatten och alltid för den totala vatten volymen

Vid höga halter av kloramin 20ml per 50 liter vatten

Vid låga halter av kloramin eller ammoniak 5ml per 50 liter vatten

Nitrit: Vid extremt höga nitrit nivåer 20ml till 50 ml per 50 liter vatten

Vid bestående höga nitrit nivåer kan en ny dos tillsättas efter 24 timmar

Obs! vid temperatur över 30 grader är max dosen alltid max 5 ml per 50 liter vatten

Easylife Aquamaker tillsätter man vid problem med dåligt vatten som höga halter av nitrit , nitrat , ammoniak, klor , kloramin etc och då ersätter Easylife Aquamaker den vanliga vattenberedare Easylife FFM

Easylife FFM doseras för den mängd vatten man byter och Easylife Aquamaker alltid för den totala vatten volymen.

Öppnad förpackning förvaras mörkt och svalt gärna i kylskåp och utom räckhåll för barn & husdjur.

Leverantör

Namn

Gibbon

Lev. artikelnummer

259131

Hund
Katt
Smådjur
Fågel
Reptil